2007/05/10

kultura

kultura sortu, herria egin


Udaletik pluraltasun ideia faltsuari aurre eginez, Urretxu herri euskaldun, berdintasunezko herria, herri integratzailea izatekoekintzak bultzatu.

Kultur ekintzen komunikaziorako sare indartsua sortu. Herrikoleku estrategikoetan karteldegi erakargarriak.

Herriko festa, ikuskizun eta jaietan benetako herritasun eta euskalduntasuna bultzatu:

· Herritarren parte hartzea bultzatu.

· Programazio liburuxka eta karteletan euskara lehenetsi

· Txosna guneari baliabide egokiak, toki egokia eskaini.

· Ekintza ez sexistak, berdintzaileak, integratzaileak,euskaldunak bultzatu.

Kafe Antzokia bezalako proiektu bati balio estrategikoa ematen diogu. Herri bizia, parte hartzailea, euskalduna bultzatzeko gune bezala ulertzen dugu. Honetarako gaia sakonki aztertu eta bultzatuko dugu.


cultura crear cultura construyendo un pueblo

Ante la idea falsa de pluralidad fomentar actividades para que Urretxu consiga ser un pueblo integrador y donde se alcance una situación de paridad. Crear una red potente de comunicación de actividades culturales. Fomentar unas fiestas y actividades participativas, euskaldunes, no sexistas e integradoras. Analísis profundo y valorar estratégicamente el proyecto del Kafe Antzokia.

No hay comentarios: