2007/05/10

etxebizitza

konpondu daiteke, espekulazioa gelditu

Etxebizitza-Batzordea sortu udaletxean: zinegotzi eta eragileen artekoa.
· Etxebizitza hutsak merkatura atera. Jabeekin gestio zuzena.
Zergen bidezko grabapena.
· Egun indarrean dauden arau subsidiarioak aldatu: etxebizitzalibretik, zaharrak eraberritzera.
· Alokairu sozial-publikoa. Irimoko zonalde Industrialean honelakoetxebizitzak eraiki:

- Udalak kudeatutako alokairu merkeko etxebizitzak.
- Gazteentzako modulu konpartituak.
- Gutxietsitako alor sozialentzat alokairuak: helduak,bananduak, emakumeak...

· Eraikitzaile eta erosleen arteko bitartekari lanak egin, gehiegizkoirabaziak gutxitu.
·Lurzoru publikoa eskuratu eta erosleen arteko kooperatibak sortu.

vivienda tiene solución ¡stop a la especulación!
Crear una comisión de vivienda, cambio de las Normas Subsidiariasactuales, construcción de viviendas en la zona industrial Irimo, alquilerpúblico-social, obtener suelo público para crear cooperativas...

No hay comentarios: