2007/05/10

herri eredua

bizitzeko herria eraikitzera

Mugikortasuna. Komunikaziorako zentzuzko eredu bat

Autoen erabilpena gutxitu.

·“Sarrera-irteera” eredua. Aparkaleku publiko gehiago

· Bi herrietako trafiko eredu bateratua eta intraurbano zerbitzua

Tren eta autobus eredu tradizionala, indartua eta berriztatua.

· AHT bezalako eredurik ez! Tren eta autobus zerbitzu orekatuak.

Bizikletaren erabilpena oinarri oinarritik sustatu.

· Aurrez aztertutako tokietan, bizikletaren txokoa sortu.

· Bidegorriak bizikleta eta oinezkoen erabilpenerako erregulatu.

Oinez ibili. Herri txikian bizi gara.

· Oinezkoentzako kaleak zabaldu eta egokitu goiko auzoetara.

· Herriko zona altuetara, Basagasti, Sorginzulo, Lilibaso, Gain-Zuri eta Mundo Mejor-era espaloiak jarri eta eskailera eta zintamekanikoak.


Ingurumena. Bizitzeko kontsumitu, eta ez kontsumitzeko bizi.

Zaborren kudeaketa integrala:

· Sasietaren alternatiba bilatu. Publikoa. Errausketa plantarik ez.


Aisialdia. Disfrutatzeko herria, ez soilik lo egitekoa.

Herriko parkeen berrantolaketa. Egoteko, hitz egiteko, jolasteko parkeak.

· Gernikako Arbola, Iparragirre, Lizeoa eta Belaustegiko enparantzak egituratu. Mobiliario aktiboa. Berdeguneak. Kultura topagunerako kiosko bat


queremos un municipio para vivir
Viabilidad. Un modelo razonable de comunicación: un plan común de modelo de tráfico, servicio intraurbano de autobuses. Cintas y escaleras mecánicas a Lilibaso, Basagasti...
Consumir para vivir y no vivir para consumir
Plan integral de residuos, ahorro de energia, control de la contaminación acústica,...
Que Urretxu sea un núcleo de disfrute y no una “ciudad dormitorio”
Reorganizar las plazas de Gernikako Arbola, Belaustegi, Iparragirre y del Liceo:
zonas verdes y equipamiento adecuado,…

No hay comentarios: